İnovasyondan İstihdama

Proje Hakkında

“Haydi Gençler İnovasyon’dan İstihdama Projesi”

1.PROJE İHTİYAÇ ANALİZİ

İşsizlik gençlerde sadece ekonomik problemlere değil sosyal dışlanmaya, psikolojik problemlere, sağlık problemlerine, şiddet ve suç eğilimine, alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarına neden olabilmektedir. Ekonominin istihdam yaratma performansının düşük olması, iş gücü talebinin gerisinde kalması, eğitim sistemi ile iş gücü piyasası arasındaki ilişkinin güçlü olmaması, gençlerin pratik eğitim ve staj imkânlarına yeterince ulaşamaması, iş gücü piyasası düzenlemeleri, gençlerin kendilerini tanımalarına ve uygun meslek seçmelerine katkı sağlayacak kurumlardan, istihdam, girişimcilik ve buna bağlı finansal fırsatlardan yeterince haberdar olmaması, genç istihdamının önündeki engellerdir. Yapılandırılmış Diyalog'un gençlerin demokratik hayata aktif katılımına ek olarak öncelikli politika ve alanları arasında yer alan gençlerin işsizlik sorunu, genç istihdamı, gençlerin ekonomik bağımsızlığı ve refahı, gençlerin topluma aktif katılımı, dezavantajlı gençlerin sosyal dahil edilmesi konuları projemizin ihtiyaç analizini oluşturmaktadır.

Ayrıca Uşak özeline bakıldığında genel istihdamın %84’ünün düşük ve orta düzeyde teknoloji içeren sektörlerde istihdam edildiği görülmektedir (Tarım İstihdam Oranı  %40). Bu haliyle TR33 bölgesinin en düşük teknoloji odaklı istihdam sağlayan ilin durumunda olup aynı zamanda 18-30 yaş arası nüfus bakımından lise ve üstü okul mezunu gençlerin dışarıya göç etme oranı TR ortalamasının üzerindedir. Bu durum teknolojiye ve nitelikli insan gücüne sunulan iş imkânlarının yetersiz olmasından kaynaklanmakta olup yenilik içeren sektörlere bağlı istihdamın az olduğunu göstermektedir (Zafer Kalkınma Ajansı, Uşak Raporu 2017).

2.PROJENİN GENEL HEDEFİ

AB düzeyinde gençlerin, istihdam alanındaki karar alıcılar ve uzmanlar ile inovasyon ve girişimciliğe dayalı genç istihdamı konusunda yerel düzeyde ve AB düzeyinde politika oluşturma sürecine ve “Daha Yaratıcı Avrupa” fikrine katkı sağlamaktır.

3.PROJEMİZİN ÖZEL HEDEFLERİ

18-30 yaş arası imkânı kısıtlı 500 gencin;

-Kariyer planlama, iş bulma araçları, Europass CV oluşturma, mülakat teknikleri konularında yaygın eğitim tekniklerinin kullanıldığı atölye çalışmaları ile bilgi ve becerilerinin artması

-Girişimcilik, Start UP destekleri, Endüstri 4.0, inovasyon, yeni sektörler, iş imkânları, yaygın eğitim olanakları, işgücü piyasası ve politikaları arasındaki ilişkilerle ilgili olarak bilgi ve farkındalıklarının artması

-Eurodesk, Euroguidance, AB Gençlik Programları ve Avrupa Eğitim Fırsatları konularında bilgi ve farkındalıklarının artması, gençlerin bu imkânlara erişiminin teşvik edilmesi

-Kamu kurumu ve özel sektör girişimlerini ziyaret ederek istihdam alanlarını yerinde inceleme imkânı bulması

-İlde en az 500 gence ve farklı sektörlerden 25 işverene ulaşarak inovasyon ve yeniliğe dayalı genç istihdamı ve genel genç işsizliği konularında alan araştırması yapılması

-İlde en az 500 gencin, ortak kurumların ve paydaşların katılımı ile “İnovasyon’dan İstihdama Gençlik Zirvesi” düzenlenmesi böylelikle gençlerin inovasyon ve gençlik istihdamı alanında karar alıcılarla buluşması ve ortak anlayışla “İnovasyon ve Yeniliğe Dayalı İl İstihdam Strateji Raporu” oluşturulmasıdır.

5.DİĞER DETAYLAR

BÜTÇE > Projemiz kapsamında ilimiz genelinde 90 gencimize ve 60 öğretmenimize uygulamalı eğitim verilecek ve yaklaşık 500 gencimize de değişik konularda seminerler düzenlenecektir. Bu kapsamda Erasmus+ KA3 Programı’ndan 27.000 Euro (135.000 TL) civarında bir bütçe kullanıma sunulmuştur. Kentimizde daha önce yararlanıcı yerleşik bir kurum tarafından hiç KA3 Projesi yürütülmemiştir.

NEREDE? > Projemiz, Uşak İl Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

NE ZAMAN? > Projemiz Aralık 2017 – Mayıs 2019 döneminde toplam 1,5 yıl devam edecektir.

KİM/KİMLER? > Proje ortaklık yapısı için

1)Uşak Valiliği (Koordinatör)

2)Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Başvuran Kurum/Proje Yürütücüsü)

3)Uşak Üniversitesi

4)Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

5)Gençlik ve Spor İl Müd. Uşak Gençlik Merkezi  

6)Uşak Tekstil Organize Sanayi Müdürlüğü

7)Karma Organize Sanayi Müdürlüğü

8)Zafer Kalkınma Ajansı

9)İŞKUR İl Müdürlüğü

10)KOSGEB Uşak İl Müdürlüğü

© İnovasyondan İstihdama